Årsmöte 2023

Inbjudan
till årsmöte för Lindshammar samhällsförening
 

När:    Måndagen den 20/3, kl.18:00
Plats: Klavreströms Bruksmuseum

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justerare.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Redogörelse av verksamhetsberättelse.
 7. Redogörelse av bokslut.
 8. Revisionens berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Val av styrelseordförande/föreningsordförande.
 12. Val av kassör.
 13. Val av övriga ledamöter.
 14. Val av två revisorer.
 15. Motioner och förslag från styrelsen.
 16. Övriga frågor

Av alla dessa punkter i dagordningen så tar vi bara upp de som är aktuella.

Lindshammarborna har möjlighet att lämna in motioner tíll årsmötet. Dessa ska skickas via mail, samhallsforening@lindshammar.se, senast den 6 mars.

Välkomna!

Gäller såväl gamla som nya medlemmar.

Benny KnutssonVälkomna!