Årsmöte 2024

Inbjudan
till årsmöte för Lindshammar samhällsförening
 

När:    Tisdagen den 27/2, kl.17:00
Plats: Klavreströms Bruksmuseum

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justerare.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Redogörelse av verksamhetsberättelse.
 7. Redogörelse av bokslut. 
 8. Revisionens berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Val av styrelseordförande/föreningsordförande.
 12. Val av kassör.
 13. Val av övriga ledamöter.
 14. Val av två revisorer.
 15. Motioner och förslag från styrelsen.
 16. Grannsamverkan.
 17. Övriga frågor.

Lindshammarborna har möjlighet att lämna in motioner tíll årsmötet. Dessa ska skickas via mail, samhallsforening@lindshammar.se, senast den 6 mars.

Vi ser gärna att fler i byn engagerar sig för byns och dess invånares bästa.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Gäller såväl gamla som nya medlemmar.

Benny Knutsson (ordförande)Välkomna!