Om Lindshammar

Lindshammar ligger precis på gränsen mellan Uppvidinge och Vetlanda kommunen samt Kronobergs och Jönköpings län. Samhället uppstod runt glasbruket som var i drift mellan 1905 och 2008. Idag är det ett 60-tal bofasta i Lindshammar samt ett flertal sommarboende i och omkring samhället.

Men platsen har gamla industritraditioner. Vattenkraft nyttjades tidigt och 1825 anlades ett pappersbruk som man fortfarande kan se resterna av. Lite senare på 1800-talet, runt 1860, grundades ett järnbruk som använde sig av myrmalm. Därefter kom 1896 en snickerifabrik. Men 1905 startade ortens kanske mest kända industri glasbruket i en hytta av trä som 1955 ersattes av den bruksbyggnad som finns kvar idag.

Riksväg 31 och 28 går genom samhället, buss 345 trafikerar Vetlanda-Växjö och stannar i Lindshammar.
Höglandsleden, Vildmarksleden (37 km) och Lindshammarleden (9 km) går förbi Lindshammar.
Sommartid finns det ett B&B och café i de gamla arbetarbostäderna vid glasbruket.

Du kan läsa mer om bruket i Länsstyrelsens skrift (länk nedan)