Välkommen till Lindshammar samhällsförening

Föreningen bildades 2021 och har som mål

  • att ta tillvara såväl bofasta invånare, företag som visstidsboende med fastigheter i Lindshammars intresse.
  • att fungera som kontakt- och informationsorgan mellan bofasta- och visstidsboende invånare och kommunen samt andra myndigheter i frågor som berör Lindshammar.
  • att verka för att göra området attraktivt för invånare och besökare.
  • att samverka med kommunala organ och andra intressenter för att nå målen.
  • att skapa gemenskap och engagera invånarna i en verksamhet som är till för dem.

Om Lindshammar

Läs mer om Lindshammar och glasbruket

Bli medlem

Läs mer om hur du blir medlem


Smultronstället – början på något nytt?


2020 revs gamla Smultronstället, vad ska det bli av platsen nu? Samhällsföreningen sammanställer förslag från medlemmarna.
Läs mer