Medlem

Vid det stiftande mötet i 3 augusti 2021 deltog 27 hushåll/sommarboende, som också blev föreningens första medlemmar.

Kallelser och protokoll med mera skickas via e-post eller med vanlig post för den som inte har e-post.

Vill du bli medlem, kontakta föreningen via samhallsforening@lindshammar.se